• Lika olika - kulturella krockar och möten

    Saab vs KNK

    Dagen före midsommar var Saab tvungna att meddela sina anställda att de inte hade pengar att betala ut löner. Jag blev alldeles fängslad av nyheten och den uppmärksamhet det väckte i media. Jag lyssnade på P1 under hela förmiddagen, och man återkom igen och igen till det brännande ämnet. Hur kunde detta hända i Sverige? Vad tänker Saab göra åt situationen? Kunde de inte ha sagt något tidigare – de måste ju ha vetat att detta var på gång? Intervjuer med anställda som inte skulle få sina pengar kunde låta så här: – Hur känns det? – Jo, det känns lite konstigt. Surrealistiskt. – Hur klarar du dig nu när…