• Övrigt

    Theo

    Ibland är jag väldigt tacksam att jag är född i Sverige! Eller, att bara säga att jag är tacksam är egentligen lite för enkelt. Tacksamheten rymmer nämligen också ett styng av dåligt samvete över hur orättvis världen är. Vad har jag gjort för att förtjäna att födas bland de lyckligt lottade? De som har pengar, resurser, tusen valmöjligheter och därtill ett relativt pålitligt skyddsnät att falla ned i ifall något skulle gå fel. I slutet av april blev Theo sjuk. Vi hade under några veckor märkt att blev svullen på magen och i ansiktet men förstod inte vad det var. Vi tänkte att vi skulle kolla upp det när vi…